HR  ↓

Administrativne usluge

Našim klijentima pružamo sve vrste administrativnih usluga (fakturiranje, platni promet, izrade kompenzacija i cesija, prijave u sustav PDV-a, prijave ino kredita i vlasničkih ulaganja HNB-u, priprema putnih naloga, obračune kamata i slično).

Također, pružamo usluge sjedišta, pomažemo u postupcima osnivanja, promjena i likvidacije tvrtki.

Kontaktiraj nas
Uspostavljanje profesionalnog odnosa s našim klijentima od presudne nam je važnosti
Copyright © Coin d.o.o. 2019 All Rights Reserved