HR  ↓

PROračun

Transparentnost prema EU standardima

Omogućava aktivnu participaciju građana u donošenju proračuna, povećava transparentnost i odgovornost gradova

Jednostavan

Iz nepreglednih dokumenata u razumljive vizualizacije...

Napredan

Integrira podatke realizacije i plana proračuna po svim klasifikacijama i razinama. Korisniku pruža alate za detaljnu i razumljivu analizu.

Modularan

Raspolaže sa dva modula - Q&A analitika i Složena analitika
Q&A

Kroz unaprijed definirana pitanja korisnici dobivaju interaktivno vizualiziran odgovor

Složena analitika

Korisnici analiziraju proračun po svim klasifikacijama i razinama koristeći različite filtere i interaktivne tablice

Kome je namijenjen?

Lokalnoj i regionalnoj samoupravi

PROračun skraćuje vrijeme potrebno za interna izvješćivanja i pruža kvalitetnu podlogu za predlaganje i donošenje odluka. Za razliku od mukotrpnih pretraživanja gomile dokumenata, PROračun nudi informacije u trenu


Građanima

Implementacijom PROračuna na web stranice grada omogućeno je građanima da na interaktivan način upoznaju i analiziraju proračun, bolje razumiju proračunske procese i proračunske stavke te budu aktivni sudionici u donošenju odluka.

Za više informacija
kontaktirajte nas   ❯❯
Copyright © Coin d.o.o. 2019 All Rights Reserved