HR  ↓

GREENFIELDINVESTITORI

Integrirana usluga i sveobuhvatna rješenja na jednom mjestu

Imamo bogato iskustvo u greenfield i brownfield investicijama i akvizicijama, te u povezivanju interesa privatnih investitora s interesima lokalne i regionalne samouprave te državne uprave odnosno stvaranja javno-privatnih partnerstva. Coin tim je stručno i iskustveno osposobljen preuzeti upravljanje najkompleksnijim i najzahtjevnijim projektima, te voditi investicije kroz sve faze, od ideje do realizacije. U tom se procesu kontinuirano izmjenjuju i isprepliću različite struke, zavisno o potrebama projekta.

Od ideje do realizacije

Pripremne aktivnosti

Prije samog osnivanja društva koje će biti nositelj projekta izraditi ćemo cjelovitu analizu lokacije (s aspekta vlasništva, prostorno-planskih mogućnosti, infrastrukturne opremljenosti te posebnih ograničenja), analizu tržišta, analizu financijskog i poreznog aspekta buduće tvrtke s obzirom na djelatnost i odabrane modele financiranja i na kraju sve objediniti u tržišnu i financijsku feasibility studiju, kao stručnu podlogu koja služi:
  • Samim investitorima da ocjene profitabilnost projekta i donesu odluku o ulaganju vlastitog kapitala
  • Financijskim institucijama koje ocjenjuju likvidnost i bankabilnost projekta te donose preliminarnu odluku o financiranju
  • Lokalnoj zajednici, ministarstvima da ocjene društveno-ekonomsku učinkovitost projekta te donesu odluku o dodjeli koncesije, subvencija, bespovratnih sredstava

Usklađenje s prostorno-planskom dokumentacijom

Po donošenju odluke o investiranju pristupa se izradi idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja budućeg projekta. U tom se procesu izrađuje provjera prostora i usklađenosti s važećom planskom dokumentacijom, te javlja eventualna potreba za izmjenom postojeće prostorno-planske dokumentacije ili izradom novih provedbenih planova.

Projektiranje

Po usvajanju prostorno-planske dokumentacije pristupa se izradi projektne dokumentacije (idejnog rješenja, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta), odnosno pripremi projektne dokumentacije za ishodovanje lokacijskih i građevinskih dozvola.

Gradnja

Coin team priprema tender za odabir i ugovaranje građevinskih radova, a tijekom gradnje naši partneri preuzimaju poslove stručnog nadzora.

Upravljanje

Po dovršetku gradnje preuzimamo pravne poslove vezano uz postupak kategorizacije, ishodovanja uporabnih dozvola, pripreme paketa ugovora između vlasnika nekretnine, hotelskih i marina operatera, te vlasnika vezova u marinama.

Back-office

Tijekom cijelog procesa Coinov odjel kontrolinga vodi računa o administrativnim i računovodstvenim poslovima projektnog društva, praćenju troškova projekta te pripremi menadžerskih izvješća za vlasnika.

IT

Svi su naši poslovi podržani informatikom - cloud rješenjima. Putem BI aplikacije implementiran je kontroling za lakše upravljanje financijama tvrtke i izvješćivanje vlasnika. Putem GIS aplikacije kvalitetnije upravljamo projektima i vlasniku pružamo mogućnost da slojevito i jasno nadzire svoje projekte, prezentira ih potencijalnim partnerima i dijeli s drugim sudionicima projekta gdje god se oni nalaze.
Copyright © Coin d.o.o. 2019 All Rights Reserved